Scopie aanvragen

16-5-2016

Ons Scopiecentrum heeft wekelijks 36 plaatsen voor patiënten van de huisartsen. Op onderstaande barometer kunt u zien of wij volgende week nog plaats hebben voor een scopie voor uw patiënt. 

Stand van zaken voor verwijzing scopie 

 Huidige stand van zaken: Afspraak mogelijk binnen een week

Aanmelden voor een scopie kan door middel van een van de formulieren rechts. Die kunt u (nu nog) faxen naar 0229 257 069. Wij zijn bezig om het formulier te digitaliseren zodat u binnenkort het formulier digitaal kunt aanbieden. Als wij het formulier ontvangen hebben, krijgt uw patiënt een afspraak thuisgestuurd voor de MDL-verpleegkundige voor een intakegesprek. Aansluitend wordt met de patiënt bekeken wanneer de scopie gaat plaatsvinden.

Spoedscopieën kunt u tijdens kantoortijden aanmelden via telefoonnummer 0229 257 823. Buiten kantoortijden kunt u de dienstdoende internist/MDL-arts bellen via de receptie van ons ziekenhuis.

Voor de volledigheid de indicatiestelling op rij:

Gastroscopie
o Haematemesis
o Melaena
o Maagklachten in combinatie met aanhoudend braken, passagestoornissen, ongewild gewichtsverlies of anemie
o Langer (dan twee tot drie maanden) bestaande maagklachten, vooral bij ouderen
o Blijvende klachten na een (proef)behandeling met een protonpomremmer bij (vooral oudere) helicobacter pylori-negatieve patiënten.
o Blijvende klachten na één of twee helicobacter pylori-eradicatiekuren

Colonoscopie
o Bloedverlies per anum
o Recent duidelijk veranderd ontlastingspatroon (plotseling obstipatie of chronische diarree)
o Familiair colorectaal carcinoom
o Bewezen Lynch syndroom of FAP
o Afwijkend beeldvormend onderzoek van het colon

 

 

Maag-, darm- en leverziektenhttps://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/interne-geneeskunde/mdlMaag-, darm- en leverziekten
Scopiecentrumhttps://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/interne-geneeskunde/mdl/scopiecentrumScopiecentrumBij het scopiecentrum verrichten we endoscopieën. Dat zijn onderzoeken waarbij de arts door middel van een flexibele, stuurbare slang (endoscoop) met videocamera in bepaalde delen van het lichaam kijkt. Via deze endoscoop kan een arts instrumenten binnen in het lichaam brengen.

Mobile Menu
Zoeken.