Pilot gezamenlijke intake revalidatie- en pijngeneeskunde

27-11-2018

​In april 2017 is de Zorgstandaard chronische pijn verschenen, waarin de complexiteit van de zorg voor patiënten met chronische pijn wordt geadresseerd. De standaard beschrijft dat een chronisch pijnprobleem, een interdisciplinaire benadering volgens stepped care principe vereist.
 
De afdeling revalidatiegeneeskunde en pijngeneeskunde zijn beiden nauw betrokken bij de zorg van patiënten met pijnklachten. Wij willen de onderlinge samenwerking verbeteren en zorgactiviteiten beter op elkaar af stemmen, om zo samen tot een doeltreffender zorgplan te komen. De komende periode zullen wij investeren in een betere samenwerking, door gezamenlijk een pilot spreekuur te gaan houden, voor 10 personen met aspecificieke rug- en/of nekpijn.
 
Inclusiecriteria zijn:
• Betreft een eerste contact
• Patiënten kunnen aangemeld worden door de afdeling revalidatie- en pijngeneeskunde
• Leeftijd < 70 jaar
• Klacht bestaat < 2 jaar

Sprake van:
• Aspecifieke lage rugpijn
• Aspecifieke nekpijn, die niet uitstraalt tot in de extremiteiten
• Lopend GGZ traject is niet per se een exclusiecriterium, echter kan wel belemmerend zijn voor een gedragsmatig pijnrevalidatietraject. Meer praktische aanpak is dan een overweging.

De afspraak zal er als volgt uit zien:
• Gesprek van 45 minuten met de revalidatiearts
• Gesprek van 30 minuten met de pijnspecialist
• Gesprek van 15 minuten met beiden; waarin het advies voor behandeling met u wordt afgestemd.

Na deze pilot volgt een evaluatieperiode, waarbij doelstellingen geformuleerd worden, om de zorg voor deze doelgroep in gezamenlijkheid te optimaliseren.
 
Als u patiënten hebt die aan de inclusiecriteria voldoen, verwijst u hen alstublieft naar de poli pijngeneeskunde of revalidatiegeneeskunde van locatie Westfriesgasthuis. Vermeld daarbij dat het een verwijzing betreft naar het 'gezamenlijke spreekuur revalidatie- en pijngeneeskunde'.
 
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de poli pijngeneeskunde (0229-208354).
 
Namens de vakgroep revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding,
Jolanda Zondervan, revalidatiearts
Marjolein van der Horst, anesthesioloog - pijnspecialist

Mobile Menu
Zoeken.