mw. dr. K.M.L. Crommentuijn

  • Jaar en plaats van afstuderen: 2000, Utrecht
  • Afstudeerspecialisatie: 2009, Albert Schweitzerziekenhuis, Dordrecht
  • Specifiek medisch interessegebied: radiofarmacie, oncologie; promotie 2004 (PK/PD antiretroviral drugs)

Mobile Menu
Zoeken.