Wat te doen bij klachten?

Als u een klacht heeft, is het belangrijk die eerst te bespreken met degene die het betreft. Meestal leidt dat tot een oplossing.

Patiëntenservicepunt
Het patiëntenservicepunt maakt u in eerste instantie wegwijs in de klachtenregeling. Het bureau behandelt de klachten die direct opgelost kunnen worden en verwijst in de andere gevallen door naar de klachtenfunctionaris. In sommige gevallen bemiddelt het patiëntenservicepunt door contact te leggen tussen de aanmeld(st)er en de betrokkene(n). Bemiddeling van klachten via het patiëntenservicepunt  is laagdrempelig en werkt goed als ‘eerste hulp bij klachten’.

U kunt uw opmerkingen of bevindingen schriftelijk kenbaar maken bij:
Patiëntenservicepunt
Postbus 600
1620 AR Hoorn       
Of u kunt uw klacht online indienen.

Klachtenfunctionaris
U kunt zich ook rechtstreeks richten tot de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris handelt klachten af die meer onderzoek vragen. Indien u besluit uw klacht met de direct betrokkenen te bespreken en hierbij bemiddeling en begeleiding wenst, dan kan de klachtenfunctionaris behulpzaam zijn als bemiddelaar en gesprekbegeleider.

Patiëntenklachtencommissie
Als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, of indien u deze mogelijkheid niet wilt benutten, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke patiëntenklachtencommissie (PKC). De PKC neemt alleen schriftelijk ingediende klachten in behandeling. De PKC stelt een onderzoek in naar aanleiding van uw klacht en doet hierover een uitspraak.

Algemeen
Uw klachten of opmerkingen worden in alle gevallen serieus en vertrouwelijk behandeld. Wanneer u, naar uw mening, een ernstige klacht heeft en niet kiest voor bovenstaande mogelijkheden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe klachteninstantie. U kunt hierover informatie inwinnen bij het zorginformatiepunt of de klachtenfunctionaris.

Schaderegeling
Als u meent dat één van onze medewerkers u schade heeft berokkend, kunt u dit schriftelijk melden bij de raad van bestuur. Deze laat onderzoeken of het ziekenhuis wettelijk aansprakelijk is en of u recht heeft op schadevergoeding. In principe is het Westfriesgasthuis niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Alle klachten en schadeclaims worden geregistreerd en de gegevens worden in geanonimiseerde vorm gebruikt om de dienstverlening van het ziekenhuis te verbeteren.

Mobile Menu
Zoeken.