Veiligheid

Het Westfriesgasthuis heeft patiëntveiligheid hoog in het vaandel en beschouwt het als voorwaardelijk voor het leveren van goede zorg. Met een Veiligheids Management Systeem (VMS) streeft het Westfriesgasthuis naar een optimale veiligheid. De overheid ziet er op toe dat wij veilige zorg leveren door aangekondigde en onaangekondigde bezoeken door de IGJ. In 2013 is ons VMS getoetst door een externe accreditatieorganisatie (NIAZ) en is de VMS-accreditatie behaald.
Wij voldoen aan de landelijke afspraken rond de invulling van een VMS. De benoemde basiseisen worden intern uitgewerkt en wij monitoren onze prestaties bijvoorbeeld gebieden als:
· Leiderschap
· Communicatie
· Patiëntenparticipatie
· Melden van incidenten

Daarnaast werken wij aan veiligheidsthema's om onze zorg in de gaten te houden en te verbeteren. Omdat we kritisch naar onszelf kijken, benoemen we periodiek nieuwe thema's waar wij ons op richten.
Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld:
· Infecties
· Sepsis (of bloedvergiftiging)
· Medicatie overdracht
· De kwetsbare oudere patiënt
· Sterfte t.g.v. een hartinfarct
· Verwisseling van patiënten (veiligheid op de OK)
· Nierbeschadiging na gebruik van contrastmiddel​

Mobile Menu
Zoeken.