Kwaliteit

In de zorg wordt vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan kwaliteit. Maar wat is kwaliteit nu eigenlijk? Wat vindt u als patiënt belangrijk? Hoe kijkt de overheid en de verzekeraar ernaar? En wordt het gemeten?

Wat betekent kwaliteit?
Kwaliteit betekent voor het Westfriesgasthuis dat wij patiënten in korte tijd op de meest efficiënte manier door het zorgproces helpen en in die korte tijd zo comfortabel en veilig mogelijke zorg leveren. Samen zorgen wij er onder andere voor dat onze NIAZ-accreditatie behouden blijft en dat patiënten regelmatig wordt gevraagd naar hun mening over het Westfriesgasthuis zodat wij daarmee kunnen verbeteren. In juli 2013 is het Westfriesgasthuis geheraccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Voor patiënten en verwijzers is een NIAZ-accreditatie het bewijs van aantoonbare kwalitatief hoogwaardige zorg. Elke vier jaar laten wij ons opnieuw toetsen. Kijk voor meer informatie op niaz.nl.

Kwaliteit van zorg
Het Westfriesgasthuis werkt op veel manieren aan verbetering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Periodiek gebruiken wij de uitkomsten van kwaliteitsinstrumenten om te verbeteren. Te denken valt aan interne en externe visitaties van vakgroepen en afdelingen, patiënttevredenheidsmetingen, klachtenprocedure en, Veilig Incident Melden (VIM). Kwaliteit is daarmee een vast onderdeel van de planning & control-cyclus en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Wij zorgen er zo voor dat er een goede borging van ingezette verbetermaatregelen is.

Ervaring na ontslag
In het Westfriesgasthuis vragen we u als u op een verpleegafdeling bent 'ontslagen' hoe u als patiënt de kwaliteit van zorg heeft beleefd.

Organisatie
De stuurgroep kwaliteit & veiligheid valt direct onder de raad van bestuur en adviseert deze op het gebied van kwaliteit en veiligheid op strategisch en tactisch niveau. Doordat er verschillende disciplines deel uitmaken van de stuurgroep kan verbinding worden gemaakt met de verschillende disciplines en is men op de hoogte van wat er op de werkvloer speelt. Binnen de medische staf en de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) is ruime aandacht voor kwaliteitszorg en ook de cliëntenraad is een belangrijk orgaan. Naast het verpleegkundig en zorgondersteunend personeel zijn ook de medisch specialisten actief in commissies en werkgroepen die aandacht besteden aan kwaliteit en patiëntenlogistiek​.

Mobile Menu
Zoeken.