Historie

Het Westfriesgasthuis is in 1985 ontstaan uit een fusie van het Streekziekenhuis West-Friesland en het Sint Jans Gasthuis. In mei 2004 is het gebouw van het ziekenhuis op de locatie aan de Maelsonstraat te Hoorn officieel geopend. In de jaren veertig telde de regio West-Friesland nog vier ziekenhuizen. Het Snouck van Loosen-ziekenhuis in Enkhuizen en in Hoorn het Sint Jans Gasthuis (toen nog aan de Koepoortsweg), het Stadsziekenhuis (aan het Kerkplein) en De Villa (aan de Draafsingel). De regio had toen een inwonersaantal van honderdduizend. Dr. De Groot, inspecteur voor de volksgezondheid vond vier ziekenhuizen wat overdadig en pleitte daarom op economische gronden al in 1944 voor één ziekenhuis.

Eerste fusie
Rond 1950 begon dit met het samengaan van het gemeentelijke Stadsziekenhuis en het particuliere ziekenhuis De Villa. Het lastige was dat het Stadsziekenhuis was voortgekomen uit de verpleging van de allerarmsten en De Villa een protestants-liberaal ziekenhuis was voor de betere stand. Na uitspraak van de inspecteur, dat als beide ziekenhuizen zelfstandig zouden blijven zij een B-status zouden krijgen, was de fusie in augustus 1954 een feit. De twee ziekenhuizen gingen verder onder de naam Stichting Algemeen Streekziekenhuis West-Friesland. Op 1 april 1958 werd het plan om deze twee ziekenhuizen onder één dak te laten samenwerken, goedgekeurd. Het werd een ziekenhuis met 150 bedden en de totale kosten waren 5 miljoen gulden. In 1964 ging de eerste paal de grond in. De grote verhuizing naar de Wabenstraat vond plaats op 13 december 1967. De behoefte aan medische zorg steeg sterk. Nadat in 1969 het verzoek om 50 extra bedden werd uitgesteld, werd uit nood in 1971 een verpleegpaviljoen neergezet.

Overheidseisen
De kosten in de gezondheidszorg namen toe. De overheid vond ziekenhuizen met minder dan 250 bedden onverantwoord. Dit betekende sluiting van het ziekenhuis in Enkhuizen en in tweede instantie ook het Streekziekenhuis. Andere plannen gingen uit van een inkrimping van het Sint Jans Gasthuis. Om deze reden staken de ziekenhuisdirecties de koppen bij elkaar en probeerden een oplossing te vinden. In juni 1971 werd door de landelijke ziekenhuiscommissie bekend gemaakt dat West-Friesland in aanmerking kwam voor zeshonderd bedden, gezamenlijk onder één dak of in twee ziekenhuizen met elk driehonderd bedden. In 1972 kwam daarbij nog de mededeling dat Enkhuizen de klinische afdeling in twee jaar moest afbouwen.

Fusie Sint Jan en Streek
Jaren nadat het Sint Jans Gasthuis al een vijfde verdieping laten bouwen, kreeg het ziekenhuis in 1973 toestemming deze verdieping in te richten. In 1977 werd het Enkhuizer ziekenhuis opgenomen in Streekziekenhuis. De polikliniek bleef wel open en fungeert nog steeds als buitenpoli van het Westfriesgasthuis.

Uitbreiding Streek
In 1977 liet het ministerie weten dat er nog steeds geen geld was voor uitbreiding van het ziekenhuis. Dit mede omdat het Sint Jan 44 bedden tussen de andere had gezet en hierdoor de behoefte aan meer beddencapaciteit in West-Friesland verminderd was. De fusiebesprekingen zakten daardoor naar het vriespunt. Dit ontdooide toen het Streek alsnog mocht bouwen. Op 15 maart 1982 nam het Streekziekenhuis de nieuwe vleugel in gebruik. Hierna werd in het hetzelfde jaar besloten tot een definitieve fusie in 1985.

Het Sint Jans Gasthuis aan de Koepoortsweg

Het Sint Jans Gasthuis aan de Maelsonstraat

Mobile Menu
Zoeken.