Medische vervolgopleidingen

Het Westfriesgasthuis is een opleidingsziekenhuis voor artsen in opleiding tot medisch specialist (aios). Als groot perifeer opleidingsziekenhuis heeft het Westfriesgasthuis zeven medische vervolgopleidingen. Bijna alle opleidingen worden verzorgd in samenwerking met een universitair medisch centrum, vooral het VUmc en/of AMC.

Daarnaast biedt het Westfriesgasthuis stageplaatsen aan voor huisartsen en artsen in opleiding tot specialist Geriatrie.

Hieronder treft u een overzicht van de aanwezige medische vervolgopleidingen en stageplaatsen:

Specialisme Opleider
Interne geneeskundeWim Meijer, internist-oncoloog
ChirurgieEric Sonneveld, oncologisch chirug
AnesthesiologieRienk van Beek, anesthesioloog
OogheelkundeAnnemieke Rijneveld, oogarts
Keel-, neus- en oorheelkundeLoet Bauwens, KNO-arts
CardiologiePaul van Bergen, cardioloog
Spoedeisende geneeskundeNienke Mullaart-Jansen, SEH-arts

 

Stageplaats Opleider
Specialist GeriatrieJohan Schuijtemaker, geriater
Huisartsgeneeskunde (SEH)Marco Bijvoet, SEH-arts

 

Centrale Opleidingscommissie (COC)
De COC is een onafhankelijk orgaan binnen de organisatie en valt formeel onder de raad van bestuur. De COC  werkt zeer nauw samen met het Westfriesleerhuis. De COC heeft tot doel om de kwaliteit van de medische opleidingen in het Westfriesgasthuis te bewaken en te bevorderen en een optimaal opleidingsklimaat te creëren.

Hiertoe heeft de COC een intern kwaliteitssysteem ingericht met daarin een aantal toets- en bewakingsmomenten. Aios wordt gevraagd mee te doen aan:

 • D-RECT (meetinstrument om opleidingsklimaat in kaart te brengen)
 • Set-Q (meetinstrument om kwaliteit van de opleiders in kaart te brengen)
 • Exitgesprekken (interview aan het einde van de opleidingsperiode in het Westfriesgasthuis)
 • Interne proefvisitatie (visitatie door een intern samengestelde visitatiecommissie die plaatsvindt vóór een externe visitatie)

Activiteiten voor arts-assistenten
De COC organiseert in samenwerking met het Westfriesleerhuis activiteiten voor arts-assistenten.

 • Introductieprogramma voor arts-assistenten
  Iedere eerste twee werkdagen van de maand vindt een introductiedag plaats. Dit heeft als doel kennis te maken met collega arts-assistenten, te wennen aan de nieuwe omgeving en bekend te raken met allerlei zaken binnen het ziekenhuis. Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit introductieprogramma zijn onder andere:
  • Elektronisch voorschrijven van medicatie
  • Werken met het elektronisch patiëntendossier
  • Patiëntveiligheid
  • Infectiepreventie
  • Donatie
  • Laboratoria
  • Advanced Life Support
 • Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)
  Voor alle arts assistenten en co-assistenten in het ziekenhuis wordt maandelijks onderwijs georganiseerd op woensdagmiddag. Dit zgn. DOO betreft onderwerpen van algemene aard, die niet rechtstreeks vakgebonden zijn. 
 • Opleidingssymposium
  Jaarlijks organiseert het Westfriesgasthuis een opleidingssymposium voor arts-assistenten, co-assistenten en medisch specialisten van het Westfriesgasthuis zelf en van ziekenhuizen in de regio. De onderwerpen van het symposium sluiten aan bij de landelijke en/of regionale ontwikkelingen of actualiteiten.
 • Coaching / vertrouwenspersoon
  Het Westfriesgasthuis heeft een coachingsprocedure voor arts-assistenten opgesteld. De arts-assistent kan middels coaching door een professional ondersteund worden bij het behalen van zelfgekozen doelen en op vrijwillige basis. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon beschikbaar in het Westfriesgasthuis waar de arts-assistenten een beroep op kunnen doen.
Opleiding en onderzoek
Mobile Menu
Zoeken.