Opleidingen

Het Westfriesleerhuis is een opleidingsziekenhuis. Opleiden, leren en ontwikkelen behoort naast het verlenen van zorg tot de hoofdtaken van het ziekenhuis. Opleidingsactiviteiten zijn gebaseerd op relevante en up-to-date onderwijskundige ontwikkelingen. Leren en werken staan niet los van de werkplek. Bij leren gaat het om verbeteren van kwaliteit van het functioneren van mensen en de organisatie.

Het Westfriesleerhuis richt zich op alle medewerkers van het Westfriesgasthuis en op alle opleidingen van de diverse beroepsgroepen. De activiteiten die het Westfriesleerhuis onderneemt, komen direct of indirect de patiëntenzorg ten goede. Deskundigheidsbevordering, opleiding en toegepast klinisch onderzoek en zorgonderzoek voldoen aan die voorwaarde. 

Het Westfriesleerhuis in het Westfriesgasthuis verzorgt in samenwerking met het VUmc en het AMC de opleiding van 25 arts-assistenten die in opleiding zijn tot medisch specialist, en van 25 coassistenten. ​

Opleiding en onderzoek
Mobile Menu
Zoeken.