VRE in het Westfriesgasthuis

9-11-2017

In het Westfriesgasthuis is bij vijf patiënten de VRE-bacterie aangetroffen.

Omdat de VRE-bacterie zich makkelijk kan verspreiden, vooral in een ziekenhuis, vragen we oud afdelingsgenoten van deze patiënten zich te controleren op eventueel dragerschap van de VRE-bacterie. Patiënten die niet meer zijn opgenomen, krijgen daarover thuis bericht.

De controle op dragerschap vindt plaats door middel van het nemen van een kweek van het rectum. Meerdere kweken (maximaal 5) zijn nodig om dragerschap definitief uit te kunnen sluiten. Patiënten ontvangen daarvoor na een aankondiging een kweekset en retourenvelop.

Op vrijdag 10 november heeft de afdeling infectiepreventie een externe audit laten doen op het proces omtrent de VRE outbreak. Daaruit bleek dat het protocol en verplegen in cohorten op juiste wijze wordt nagevolgd. Ook blijkt dat de zorgverleners de handhygiëne goed in acht nemen.

Wat is de VRE-bacterie?
VRE is een resistente bacterie die met name bij ernstig zieke patiënten een moeilijk behandelbare infectie kan veroorzaken. De VRE is voor gezonde mensen niet gevaarlijk of ziekmakend, maar mensen met een sterk verminderde weerstand kunnen er soms wel ziek van worden. Meestal is men alleen drager van de VRE als darmbacterie zonder verdere ziekteverschijnselen. Dragerschap van de VRE-bacterie is niet te bekorten door een behandeling. Vaak raakt men de VRE spontaan kwijt.

Vragen?
Het Westfriesgasthuis heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor vragen over de VRE-bacterie: 0229-208265. U vindt ook veel informatie in de veelgestelde vragen.

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.