Tijdelijk zeven extra bedden

7-2-2017

Op 6 februari heeft het Westfriesgasthuis een tijdelijke afdeling geopend: kortverblijf interne. Die afdeling is bedoeld voor kwetsbare patiënten met longaandoeningen of klachten die door MDL-artsen of nefrologen moeten worden behandeld in de verpleegafdeling.


Mijnheer Overweg uit Enkhuizen (73) is de eerste patiënt die er verblijft. Om hem van harte welkom te heten heeft hij een bos bloemen ontvangen.

Afgelopen jaren is gebleken dat de toestroom vanuit deze groep patiënten in de wintermaanden hoger is dan gebruikelijk. Om aan deze zorgvraag te kunnen voldoen, zijn er zeven extra bedden geopend op de 5e verdieping. Deze afdeling is alleen bereikbaar via de E lift en is geopend t/m half april.

 

 

Interne geneeskundehttps://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/interne-geneeskundeInterne geneeskunde​Bij Interne Geneeskunde kunnen wij u helpen bij problemen aan organen in uw lichaam, bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk heeft, of als uw schildklier te snel werkt.
Longgeneeskundehttps://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/longgeneeskundeLonggeneeskundeDe longafdeling houdt zich bezig met chronische en acute longaandoeningen, zoals astma, COPD, klaplong of longembolie. Ook kunt u bij ons terecht voor oncologische en chirurgische zorg.
Maag-, darm- en leverziektenhttps://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/interne-geneeskunde/mdlMaag-, darm- en leverziekten
Nefrologie (nierziekten)https://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/interne-geneeskunde/nefrologieNefrologie (nierziekten)

Mobile Menu
Zoeken.