Tekortkoming naleving convenant medische technologie

21-6-2017

​De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft ons tijdens een bezoek op 8 juni jl. terecht gewezen op een aantal tekortkomingen in de toepassing van het Convenant Medische Technologie. Als het gaat om kwaliteit van zorg, doen we als ziekenhuis geen enkele concessie. Daarom is, nog voor IGZ een oordeel uitspreekt, een interventieteam direct aan de slag gegaan om de naleving van het convenant te verbeteren.

Onze medewerkers en medisch specialisten zijn opgeleid om medische technologie, van pleisters en hechtdraad tot aan infuuspompen en CT-scans op de juiste wijze in te zetten voor een optimale behandeling van de patiënt. We weten dat de technologie goed is en onze mensen bekwaam zijn in de uitoefening van hun vak. We moeten dit echter ook in registraties kunnen aantonen en daarin schieten we tekort. Daarnaast gaan we de kwaliteit en de verslaglegging van risicoanalyses bij aanschaf van nieuwe medische technologie verbeteren. Bij een eerder inspectiebezoek is de naleving van het Convenant Medische Technologie door onze fusiepartner het Waterland Ziekenhuis als best practice betiteld. De collega’s uit Purmerend helpen om dit in Hoorn ook op orde te krijgen.

Lees hier het artikel uit het Noordhollands Dagblad en  het artikel uit Skipr.

U vindt hier antwoord op veelgestelde vragen.

Mobile Menu
Zoeken.