Polikliniek Revalidatiegeneeskunde

​​​De revalidatiearts stelt met een intakegesprek en onderzoek een diagnose en behandeladvies vast. Voor sommige mensen is een advies, recept, injectie of doorverwijzing naar elders genoeg (bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut of een orthopedisch schoenmaker). Voor anderen betekent het: actief oefenen.

Bij complexe problemen zijn er vaak meerdere behandelaars nodig. Dan kan de revalidatiearts poliklinische revalidatiebehandeling in het ziekenhuis adviseren. De behandelaars vormen samen met de revalidatiearts het behandelteam. Regelmatig bespreekt dat behandelteam de voortgang van de behandeling met elkaar en met u. Zo nodig wordt het programma bijgesteld.

Binnen het behandelteam zijn de volgende specialisaties aanwezig:
- Behandeling na amputatie van voet/onderbeen/bovenbeen
- Behandeling na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
- Behandeling van cognitieve stoornissen
- Behandeling van neuromusculaire aandoeningen (NMA), waaronder ALS
- Gedragsmatig georiënteerde pijnrevalidatie
- Handrevalidatie
- Kinderrevalidatie
- Observatie en behandeling van chronische rugklachten

Als voor revalidatiebehandeling een opname nodig is, wordt er samengewerkt met het revalidatiecentrum in Wijk aan Zee (Heliomare) of het revalidatiecentrum in Amsterdam (Reade).

 Wanneer kan ik hier terecht?

 Contact

Telefoon 0229 25 76 87
08.00 - 17.00 uur
Behandelafdeling revalidatie
Voor vragen over afspraken, planning of het afmelden van een behandelafspraak voor therapie:
Tel. 0229 - 25 76 79
08.00 - 17.00 uur
           
Afzeggen van de behandeling en het wegblijftarief 
Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen en om de wachtlijst zo kort mogelijk te houden, heeft de afdeling Revalidatie moeten besluiten een ‘wegblijftarief’ te hanteren van € 45,00. Lees verder >​

 Route

U vindt de poli Revalidatiegeneeskunde op de begane grond. Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, gaat u naar rechts, tot voorbij lift K. Daar gaat u naar links. 
K​lik op de plattegrond voo​r een vergrote weergave.

Mobile Menu
Zoeken.