Reumatologie

​U komt terecht bij Reumatologie als u last heeft van een aandoening aan of rond de gewrichten die niet ontstaan is door letsel. De reumatoloog stelt na onderzoek vast of u reuma heeft. Als dit zo is, helpt hij u verder. De arts behandelt u en verwijst u door naar onze consulenten, therapeuten en andere medisch specialisten. Ook heeft hij contact met uw huisarts. Als u chronische ontstekingen heeft, volgt vaak langdurige begeleiding door de reumatoloog. 

Contact

Tel. 0229 25 7725
Fax: 0229 25 7107
reumatologie@Westfriesgasthuis.nl

Spreekuur: ​
08.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur

Afspraak maken

Meer informatie

De reumatoloog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ontstekingsziekten van het bewegingsapparaat. Omdat bij veel van deze ziekten ook verschijnselen in de organen kunnen optreden spreekt men ook wel over systeemziekten. Gelukkig blijkt bij een deel van de patiënten die naar de reumatoloog worden verwezen geen sprake te zijn van een dergelijke ziekte. Die patiënten worden na uitleg en wanneer mogelijk met een individueel advies in principe terugverwezen naar de huisarts. Als er sprake blijkt van een reumatologische aandoening met chronische ontstekingsverschijnselen zoals artritis (gewrichtsontsteking), dan volgt meestal langdurige behandeling en begeleiding door de reumatoloog. 

Samenwerking
​De reumatologen in het Westfriesgasthuis werken ook in het centrum voor revalidatie en reumatologie Reade in Amsterdam. Vandaar dat er ook een nauwe samenwerking is met Reade en de academische ziekenhuizen (het VU medisch centrum en het AMC) in Amsterdam. ​Als daar aanleiding toe is kan een deel van de behandeling soms ook plaatsvinden in een van deze centra in Amsterdam. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

Wetenschappelijk onderzoek 
Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is er een intensieve samenwerking met de genoemde centra. Het kan dan ook voorkomen dat u benaderd wordt voor deelname aan een van de in Amsterdam lopende onderzoeken. Overigens worden enkele van deze onderzoeksprojecten ook in het Westfriesgasthuis uitgevoerd.
Mobile Menu
Zoeken.