Infectiepreventie

​​Alle Nederlandse ziekenhuizen voeren een actief beleid t.a.v. infectiepreventie. De deskundige​ infectiepreventie geeft hier gestalte aan. Door een effectief infectiepreventiebeleid kunnen we een deel van het leed voor de patiënt voorkomen en  belangrijke kosten besparen.

Waarom infectiepreventie?
Patiënten die gebruikmaken van de gezondheidszorg, zijn vaak extra vatbaar voor infecties. Helaas komen infecties veelvuldig voor. Alleen al in ziekenhuizen krijgt ieder jaar ongeveer 6% van de opgenomen patiënten een ziekenhuisinfectie. De gevolgen van die infecties variëren van ongemak tot pijn, angst, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en invaliditeit. Soms zijn ze zelfs (mede)doodsoorzaak.

De werkzaamheden van een deskundige zijn divers. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende taken:

  • Het signaleren van situaties in het ziekenhuis die infecties in de hand werken en de zorg dragen voor correctieve maatregelen.
  • Het opstellen van richtlijnen en protocollen.
  • Het ondersteunen van de verschillende afdelingen van het Westfriesgasthuis bij het invoeren van maatregelen om infecties te voorkomen en bestrijden.
  • Het toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en of deze het gewenste effect opleveren.
  • Geven van adviezen, voorlichting en scholing op het gebied van infectiepreventie aan alle afdelingen binnen het ziekenhuis.
  • Het deelnemen aan projecten en onderzoek op het gebied van infectiepreventie.
  • Het opzetten, uitvoeren en beoordelen van epidemiologisch onderzoek.
  • Het voorkomen van epidemieën zoals MRSA.

 Onze deskundigen infectiepreventie

Frans Bense


 


 Janine Entius


 


  


 Petra Kerner

Mobile Menu
Zoeken.