Zorg voor de baby

Voor ieder kind maar zeker als het in de couveuse ligt is huid- op huidcontact met zijn ouders erg fijn.
Het is belangrijk dat u en uw kind elkaar al in een vroeg stadium leren kennen, zeker als u door opname van elkaar gescheiden bent. Dit kan door aanraken, verzorgen, op schoot, buidelen, ( borst) voeden, praten. Door veelvuldig contact zult u ook het gedrag en de reacties van uw kind beter leren begrijpen.
U zult ook zo snel mogelijk bij de verzorging betrokken worden, dit voor zover de gezondheidstoestand van uw kind dat toelaat. Dat hangt af van verschillende factoren zoals temperatuur, gewicht, zwangerschapsduur en de algehele conditie. Als uw kind in een wiegje ligt en soms ook in de couveuse kunt u eigen kleding gebruiken. Let op met witte kleding, deze kan zoek raken in de ziekenhuiswas.
Het meenemen van een knuffel is toegestaan.

Project inktvisjes
Bij opname krijgt uw kind een inktvisje uitgereikt. De tentakels lijken op de navelstreng. Die kan een kind vastpakken. Het is gebleken dat een kind daar rustiger van wordt en minder aan slangetjes trekt. Regels en richtlijnen zitten bij het inktvisje.

Buidelen
Buidelen is een manier om ouders en hun pasgeboren kind heel dicht bij elkaar te brengen: huid- op huidcontact. Buidelen houden in dat het kind bloot (met luier aan) op de blote borst van vader of moeder gelegd wordt, toegedekt met een molton doek. Op deze manier kan het kind zich ontspannen en het stimuleert ook de ademhaling. Buidelen maakt ouders en kind sneller vertrouwd met elkaar, waardoor ouders soms minder angstig zijn ten opzichte van hun nog kwetsbare kind. In principe mogen alle kinderen buidelen, mits de conditie dit toelaat. Buidelen kan een hele fijne ervaring zijn, maar is geen verplichting.

Borstvoeding
Wanneer u borstvoeding wilt geven is dit bijna altijd mogelijk en mocht uw kind niet in staat zijn om te drin­ken, dan kunt u zolang de voeding afkolven. Hoe vaak u borstvoeding kunt gaan geven en op welke tijden, kunt u het beste overleggen met de verpleegkundige. Dit is namelijk afhankelijk van de leeftijd en de conditie van uw kind en kan per dag verschil­len. Zowel op de kraamafdeling als op de afdeling Neonatologie zijn informatiefolders over borstvoeding aanwezig. De verpleegkundigen begeleiden u zo goed mogelijk bij het geven van borstvoeding. Ook kunt u extra ondersteuning krijgen van een lactatiekundige.

Overplaatsen
Het kan noodzakelijk zijn dat uw kind overgeplaatst wordt naar een academisch centrum, waar meer intensieve zorg gegeven kan worden. Zodra uw kind voldoende is hersteld, zal het in overleg met het zieken­huis en u meestal weer teruggeplaatst worden.

Kinderfysiotherapie
Tijdens de opname komt bij kinderen met een zwangerschapsduur korter dan 32 weken, een laag geboortegewicht of bij een moeilijke start de kinderfysiotherapeut één of meerdere keren kijken. Zij let vooral op de motoriek, de houding en het bewegen, en kan u tips geven ten aanzien van het hanteren en positioneren van uw kindje in bed en tijdens de verzorging.

 

 

Neonatologiehttps://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/kind-en-jeugd/neonatologieNeonatologieEen site om een afdeling te beschrijven op de website van het Westfriesgasthuis.


Het Westfriesgasthuis is het enige ziekenhuis in Nederland waarvan de kinderafdeling nagenoeg vrij is van schadelijke chemische stoffen zoals weekmakers. Bekijk het fragment daarover via Radar.

Mobile Menu
Zoeken.