Polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)

​​​​​Om als nieuwe patiënt bij de KNO-arts op het spreekuur te kunnen komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt vervolgens telefonisch een afspraak maken. Als de huisarts van mening is dat het een spoedafspraak betreft, neemt die zelf contact met de polikliniek KNO op.

 

Melden
De polikliniek KNO (poli 76) is op de eerste verdieping van de nieuwbouw. Het is belangrijk dat u zich altijd meldt bij de balie van de polikliniek. Bij een eerste bezoek neemt u de verwijsbrief (als die nog niet elektronisch is verzonden), uw verzekeringspapieren en een geldig legitimatiebewijs mee. 


Het bezoek aan de KNO-arts
Bij het eerste bezoek neemt de arts de ziektegeschiedenis met u door om inzicht in de klachten te krijgen. Aan de orde komen bijvoorbeeld vragen over medicijngebruik, hoelang de klachten al bestaan, uw medische voorgeschiedenis en welke behandelingen u al gehad heeft. Vervolgens vindt er een oriënterende inspectie van uw keel-, neus- en oorgebied plaats.  

 

Nader onderzoek
Als de arts dit nodig vindt zal nader onderzoek of behandeling volgen. Dat kan in sommige gevallen direct plaatsvinden, soms op de polikliniek zelf. Het gaat hier bijvoorbeeld om de behandeling van bloedneuzen of het rechtzetten van de neus na een neusbreuk. Er wordt voor vervolgonderzoek een aparte afspraak gemaakt voor bijvoorbeeld een gehooronderzoek in een geluidsdichte cabine, een filmopname van de stembanden of voor allergie-onderzoek door middel van huidtesten. 

Sommige onderzoeken vinden op een andere afdeling plaats. Hierbij kunt u denken aan röntgenfoto’s via de afdeling Radiologie, het testen van het evenwichtsorgaan via de afdeling neurofysiologie of het ondergaan van een slaapanalyse via de afdeling Neurologie

In geval van gehoorvermindering is het mogelijk dat u, ook al bent u een nieuwe patiënt, eerst een afspraak heeft bij de audiologie-assistent  voor een gehoortest en direct daarna de afspraak heeft bij de KNO-arts. Die kan dan direct beoordelen of u eventueel in aanmerking komt voor een gehoorprothese. 


Behandeling
Als het noodzakelijke onderzoek is verricht, kunnen we zo nodig een behandeling voorstellen. Dia kan het voorschrijven van medicijnen inhouden maar ook het ondergaan van een operatie. Afhankelijk van de aard van de opetarie gebeurt dat in dagbehandeling of met een ziekenhuisopname. Maximaal 6 weken voor de operatie wordt de operatiedatum met u afgesproken. Deze afspraak wordt telefonisch met u gemaakt. Zorgt u er dus voor dat uw juiste telefoonnummer bij ons bekend is.

 Komende bijeenkomsten

 

 

 Wanneer kan ik hier terecht?

 Contact

​Telefoonnummer: 0229 25 78 24
ma-vrij van 08.30 - 16.30 uur

 Route

U vindt de poli KNO op de 1e verdieping. Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, gaat u naar lift E. Daarmee gaat u naar de 1e verdieping. Daar gaat u rechts.
K​lik op de plattegrond voo​r een vergrote weergave.

 

 

 

Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)https://westfriesgasthuis.nl/afdelingen/keel-neus-en-oorheelkundeKeel-, neus- en oorheelkunde (KNO)​Op de poli Keel-, Neus- en O​orheelkunde (KNO) kunt u terecht voor alle klachten die te maken hebben met uw keel, neus, oren en hals.

Mobile Menu
Zoeken.