Poli Verloskunde

 Het Centrum voor verloskunde en echoscopie Eva van Hoorn en de polikliniek Verloskunde van het Westfriesgasthuis bevinden zich samen op de Maelsonstraat 9. Daardoor kunnen we als verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten samen op één locatie verloskundige zorg bieden.

   De grote voordelen van deze samenwerking zijn:

  • Samen zorgen voor de zwangeren;
  • Eén locatie voor alle verloskundige zorg in Hoorn zowel voor de zwangerschapscontroles als voor de echoscopie;
  • Optimale zorg voor de zwangeren die komen voor controle of voor echo: doordat we op één locatie zijn kunnen we makkelijk en snel overleggen met elkaar en zal er structureel meer overleg zijn tussen de verloskundigen, echoscopisten en gynaecologen;
  • Voorlichtingsavonden en cursussen op één locatie;
  • Je kunt voor alle werkdagen een afspraak maken.

Begeleiding van zwangerschap
Alle verloskundige controles tijdens de zwangerschap worden hier verricht. In dit pand houden gezamenlijk zowel verloskundigen van Eva van Hoorn als gynaecologen uit het Westfriesgasthuis spreekuur. Ook zwangerschapsecho’s worden vanuit deze locatie geboden aan zwangere vrouwen vanuit heel West-Friesland.

Voordelen
Het ziekenhuis en de verloskundigenpraktijk werken op de nieuwe locatie intensiever samen. “Op deze manier bundelen we onze zorg, expertise en onze verschillende invalshoeken,” zegt Susanne Jumelet, verloskundige bij Eva van Hoorn. ”Veel voordelen zijn misschien niet direct zichtbaar voor zwangeren, zoals de korte lijnen onderling en het structurele overleg waarbij zwangeren besproken worden,” vertelt gynaecoloog Jantien Boomgaard. “Wel is direct zichtbaar dat zwangere vrouwen in Hoorn voortaan alles op één locatie hebben: niet alleen de verloskundige consulten – zowel met gynaecologen als met verloskundigen, maar ook de echoscopieën, de voorlichting en zwangerschapscursussen.” Aan de locatie van de bevallingen zelf verandert niets: dat kan gewoon thuis of in het ziekenhuis.

​Twee teams
De verloskundige praktijk Eva van Hoorn bestaat uit twee teams van verloskundigen: rood en blauw. Je wordt door een van beide teams begeleid. De polikliniek Verloskunde van het Westfriesgasthuis bestaat uit gynaecologen en klinisch verloskundigen. De echoscopisten en gynaecologen verzorgen de echo´s binnen het centrum. Als je op de foto's hieronder klikt, worden de foto's vergroot weergegeven.

​Eva van Hoorn
Verloskundigenteam rood: Susanne Jumelet, Mirjan Drijvers, Sanne Anepool en Lisette Schippers
Team rood
Verloskundigenteam blauw: Elze Neuvel- Boon, Susanne Zuidhof- van Arkel en Mieke Slippens​​
Team blauw
De echoscopisten: Lia Dudink, Jacqueline van der Meer en Kirsten Goos
Echoscopisten
Assistenten:  Sandra Houtsma, Elly Rijswijk, Irene Wijtman en Pauline Bot
Assistenten​

​Westfriesgasthuis
Gynaecologen
Gynaecologen
Verloskundigen
Verloskundigen

Poliassistenten

Door de samenwerking willen wij de kwaliteit van onze zorg zo optimaal mogelijk aan laten sluiten bij jouw persoonlijke situatie.

Stage
Wij bieden studenten geneeskunde en verloskunde de mogelijkheid om bij ons  stage te lopen. Mocht je daar als patiënt bezwaar tegen hebben, dan kun je dat altijd aangeven.

 Contact en route

​Maelsonstraat 9
1624 NP Hoorn
Tel.: 0229 217019

 Afspraak maken

Voor het maken van afspraken zijn wij op werkdagen geopend van 8.30-17.00 uur via tel. 0229 217019.
Voor spoedgevallen en bevallingen kun je ons 24 uur per dag bereiken op het spoednummer dat je van je behandelaar hebt gekregen.

Mobile Menu
Zoeken.